Szczegóły

Tytuł artykułu

Z Grecji do Rosji. Imiona mówiące dramatis personarum w komediach Arystofanesa w wybranych przekładach rosyjskich

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×