Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej 30 lat toruńskiej rusycystyki. Język. Literatura. Folklor (Toruń, 17-18 września 2015 r.)  

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×