Details

Title

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej w Uniwersytecie Jagiellońskim: Słowianie – problemy geokultury (Kraków, 4-5 grudnia 2015)

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2016

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 0037-6744
×