Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej w Uniwersytecie Jagiellońskim: Słowianie – problemy geokultury (Kraków, 4-5 grudnia 2015)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×