Szczegóły

Tytuł artykułu

Jan Bernard, SONETY O FRYDERYKU CHOPINIE. Wybrał, przełożył i opracował Jan Orłowski, Lublin: Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, 2015, s. 66.

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×