Details

Title

Urszula Cierniak, WIARA I WŁADZA. WOKÓŁ SPORU O KATOLICYZM I CHRZEŚCIJAŃSKĄ EUROPĘ W DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ MYŚLI I LITERATURZE ROSYJSKIEJ, Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2013, ss. 362.

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2016

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×