Szczegóły

Tytuł artykułu

Urszula Cierniak, WIARA I WŁADZA. WOKÓŁ SPORU O KATOLICYZM I CHRZEŚCIJAŃSKĄ EUROPĘ W DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ MYŚLI I LITERATURZE ROSYJSKIEJ, Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2013, ss. 362.

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×