Szczegóły

Tytuł artykułu

A. Wawrzyńczak, IMPERIALISTA, TECHNOKRATA, MISTYK. TWORCZOŚĆ LITERACKA I PUBLICYSTYCZNA ALEKSANDRA PROCHANOWA, Kraków; Scriptum, 2014, ss. 436.

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×