Szczegóły

Tytuł artykułu

Метаморфозы детского женского „Я”. Девичья инициация как элемент посвящения в рассказах Второго марта того же года..., и Ветряная оспа из цикла Девочки Людмилы Улицкой

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×