Details

Title

U źródeł dialektu kulturalnego Niemców radzieckich: żywiołowa sowietyzacja języka

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2016

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×