Szczegóły

Tytuł artykułu

КРУГИ ВРЕМЕН. В ПАМЯТЬ ЕЛЕНЫ КОНСТАНТИНОВНЫ РОМОДАНОВСКОЙ, отв. ред. В. А. Ромодановская, И. В. Силантьев, Л. В. Титова, т. 1: Е. К. Ромодановская, Избранное. Отклики (872 с.), т. 2: Исследования, посвящения и воспоминания (1200 с.), Москва: «Индрик» 2015.

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0037-6744

Źródło

Slavia Orientalis; 2016; No 4

Rada naukowa

Rada Naukowa kwartalnika „Slavia Orientalis”• Anna Woźniak – przewodnicząca (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мiнск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Indeksowanie w bazach

Slavia Orientalis jest notowana i indeksowana w bazach:


- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Index Copernicus Journals Master List

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)×