Szczegóły

Tytuł artykułu

Analiza wrażliwości siły krytycznej słupa cienkościennego ze stężeniami . = Sensitivity Analysis of Buckling Loads of Bisymmetric I-Section Columns with Bracing Elements

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2010

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

sensitivity analysis ; thin-walled beam ; stiffener ; critical load

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

69-88

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

31.03.2010

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×