Szczegóły

Tytuł artykułu

Quasi-statyczne kryteria zniszczenia betonu . = Quasi-Static Failure Criteria for Concrete

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2010

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

concrete strength ; constitutive parameters ; identification ; energetic interpretation

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

123-154

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.06.2010

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945

Źródło

Archives of Civil Engineering; 2010; No 2; 123-154
×