Szczegóły

Tytuł artykułu

Analiza niezawodności i stateczności konstrukcji prętowej . = Analysis of Reliability and Stability of Bar Structures

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2010

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

probability density function ; reliability index ; design point ; stability loss ; node snapping

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

155-172

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.06.2010

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945

Źródło

Archives of Civil Engineering; 2010; No 2; 155-172
×