Szczegóły

Tytuł artykułu

Zastosowanie analitycznych baz danych przy podejmowaniu decyzji w obszarze budownictwa lądowego . = Application of Analytic Databases to Support Decision Making in Structural Engineering

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2010

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Engineering decisions, information system ; information system ; systems approach ; computer-based decision sup-port ; transactional databases ; analytic databases

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

173-192

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.06.2010

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×