Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ popiołu lotnego ze współspalania węgla i biomasy na odporność betonu na powierzchniowe łuszczenie . = Influence of Fly Ash Form Co-Combustion of Coal and Biomass on Scalling Resistence of Concrete

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2010

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

concrete ; durability ; fly ash from co-combustion of coal and biomass ; scaling resistance,microstructure

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

239-254

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.06.2010

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945

Źródło

Archives of Civil Engineering; 2010; No 3; 239-254
×