Szczegóły

Tytuł artykułu

Analiza konsolidacji słabych gruntów przy użyciu metody elementów skończonych

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

17-25

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

31.03.2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945

Źródło

Archives of Civil Engineering; 2011; No 1; 17-25
×