Details

Title

Rozwiązanie zadania dynamiki całkowicie nawodnionego gruntu przy zastosowaniu mes z nieciągłym sformułowaniem galerkina w czasie . = A Discontinuous Galerkin Finite Element Method for Dynamic of Fully Saturated Soil

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2011

Issue

No 1

Authors

Keywords

Soil dynamics ; discontinuous Galerkin finite element method ; wave propagation ; saturatedporous soil

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

119-134

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

31.03.2011

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945

Source

Archives of Civil Engineering; 2011; No 1; 119-134
×