Szczegóły

Tytuł artykułu

Modelowanie krzywej zagęszczalności popiołu lotnego za pomocą SSN . = ANN-based modeling of fly ash compaction curve

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Compaction curve ; fly ash ; fly ash compactibility ; compaction parameters ; geotechnical para-meters ; artificial neural networks ; neural modelling

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

57-69

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

31.03.2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945

Źródło

Archives of Civil Engineering; 2012; No 1; 57-69
×