Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of initial porosity on strength properties of S235JR steel at low stress triaxiality

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

S235JR steel ; Gurson-Tvergaard-Needleman material model ; GTN ; porosity ; numerical simu-lations

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

293-308

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.09.2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945

Źródło

Archives of Civil Engineering; 2012; No 3; 293-308
×