Szczegóły

Tytuł artykułu

Query-condition-aware V-optimal histogram in range query selectivity estimation

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2014

Wolumin

62

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

287-303

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/bpasts-2014-0029 ; ISSN 2300-1917
×