Szczegóły

Tytuł artykułu

Prof. Zbigniew Kowal – 60 years of scientific work and teaching

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

163-164

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

31.03.2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×