Szczegóły

Tytuł artykułu

JUBILEE OF 80TH BIRTHDAY ANNIVERSARY OF JERZY ZIÓŁKOPROFESSOR AND DOCTOR HONORIS CAUSA

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

389-395

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

31.12.2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×