Szczegóły

Tytuł artykułu

Wyznaczanie parametrów modalnych mostów wantowych na podstawie eksploracyjnej analizy danych . = Modal parameter identification of cable stayed bridge based on Exploratory Data Analysis

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

EDA ; DATA-SSI ; analiza odchyleń ; diagram stabilizacji ; EDA ; DATA-SSI ; outlier analysis ; stabilization diagram

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

3-22

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.06.2015

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945

Źródło

Archives of Civil Engineering; 2015; No 2; 3-22
×