Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozmyte szacowanie czasów trwania robót budowlanych . = Fuzzy estimation of activities duration in construction projects

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

opóźnienia czasów wykonania robót ; zbiory rozmyte ; wnioskowanie rozmyte ; reguły rozmyte ; czynniki opóźniające budowę ; construction delays ; fuzzy sets ; fuzzy logic ; fuzzy rules ; delay factors

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

23-34

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.06.2015

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×