Szczegóły

Tytuł artykułu

Stateczność dna elipsoidalnego z króćcem środkowym pod obciążeniem osiowym . = Stability of an ellipsoidal head with a central nozzle under axial load

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

dno elipsoidalne ; stateczność wyrobisk ; wyboczenie ; zbiornik ciśnieniowy ; ellipsoidal head ; stability ; buckling ; pressure vessel

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

89-98

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.06.2015

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×