Szczegóły

Tytuł artykułu

Ocena skuteczności oznakowania aktywnego na przejściach dla pieszych . = Assessment of the effectiveness of active signage at pedestrian crossings

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo pieszych ; przejście dla pieszych ; badania prędkości ; SignFlash ; Levelite ; pedestrian safety ; pedestrian crossing ; speed survey ; SignFlash ; Levelite

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

125-139

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.06.2015

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×