Szczegóły

Tytuł artykułu

Analiza wpływu formowania kolumn kamiennych wykonywanych metodą dynamicznej wymiany na pobliskie konstrukcje inżynierskie . = Analysis of dynamic replacement column construction process on neighbouring engineering structures

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

wymiana dynamiczna ; przyspieszenie gruntu ; modelowanie numeryczne ; badania polowe ; dynamic replacement ; soil accelerations ; numerical modelling ; field tests

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

3-18

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.09.2015

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×