Szczegóły

Tytuł artykułu

Wykorzystanie popiołu dennego ze spalania węgla brunatnego jako kruszywa drobnego do betonu . = Feasibility of making concrete using lignite coal bottom ash as fine aggregate

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

beton ; popiół denny ; kruszywo drobne ; wytrzymałość połączeń ; trwałość ; concrete ; bottom ash ; fine aggregate ; strength, durability

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

19-30

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.09.2015

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×