Szczegóły

Tytuł artykułu

Szacowanie czasów realizacji zadań z wykorzystaniem metody PERT na przykładzie konkretnej realizacji . = Estimation of task completion times with the use of the PERT method on the example of a real construction project

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Metoda PERT ; czas pracy ; PERT method ; working time

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

51-62

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.09.2015

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×