Details

Title

Ocena ryzyka inwestycyjnego w złożonych przedsięwzięciach budowlanych . = Enterprise’s risk assessment of complex construction projects

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2015

Numer

No 3

Authors

Keywords

przedsięwzięcie ; zarządzanie ; budownictwo ; korelacja ; ryzyko ; project ; management ; construction delays ; correlation ; risk

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

63-74

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

30.09.2015

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945
×