Szczegóły

Tytuł artykułu

Ocena ryzyka inwestycyjnego w złożonych przedsięwzięciach budowlanych . = Enterprise’s risk assessment of complex construction projects

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

przedsięwzięcie ; zarządzanie ; budownictwo ; korelacja ; ryzyko ; project ; management ; construction delays ; correlation ; risk

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

63-74

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.09.2015

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×