Details

Title

Wybór wariantu technologicznego realizacji procesów budowlanych z zastosowaniem rozmytej relacji preferencji . = Technology selection for construction project, with the use of fuzzy preference relation

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2015

Numer

No 3

Authors

Keywords

wybór technologii robót budowlanych ; rozmyta relacja preferencji ; planowanie przedsięwzięcia budowlanego ; technology selection ; fuzzy preference relation ; construction project planning

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

105-118

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

30.09.2015

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945
×