Szczegóły

Tytuł artykułu

Wybór wariantu technologicznego realizacji procesów budowlanych z zastosowaniem rozmytej relacji preferencji . = Technology selection for construction project, with the use of fuzzy preference relation

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

wybór technologii robót budowlanych ; rozmyta relacja preferencji ; planowanie przedsięwzięcia budowlanego ; technology selection ; fuzzy preference relation ; construction project planning

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

105-118

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.09.2015

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×