Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ krzemionkowych faz mineralnych na własności geomechaniczne skał przejściowych ze złoża węgla brunatnego „Bełchatów” . = The influence of siliceous mineral phases on the mechanical properties of transitional rocks in the Belchatow lignite deposit

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

skały przejściowe ; minerały z grupy SiO₂ ; złoże węgla brunatnego Bełchatów ; parametry geomechaniczne ; transitional rocks ; mineral SiO₂ ; Belchatow lignite deposit ; geomechanical properties

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

47-58

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

31.12.2015

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×