Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ granulowanych odpadów gumowych na wytrzymałość na ściskanie gruntu stabilizowanego cementem . = Effects of crumb rubber on compressive strength of cement-treated soil

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

odzysk odpadów ; granulowane odpady gumowe ; wytrzymałość na ściskanie ; plastyczność ; czas utwardzania ; refuse reclamation ; crumb rubber ; compressive strength ; plasticity ; curing age

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

59-78

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

31.12.2015

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×