Details

Title

Klasyfikacja czynników przetargowych – analiza czynnikowa . = Classification of the bid/no bid criteria – factor analysis

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2015

Numer

No 4

Authors

Keywords

czynniki przetargowe ; decyzje przetargowe wykonawcy budowlanego ; analiza czynnikowa ; bid/no bid factors ; contractor’s bidding decision ; factor analysis

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

79-90

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

31.12.2015

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945
×