Szczegóły

Tytuł artykułu

Propozycja oceny niezawodności stalowej kratownicy w warunkach pożarowych . = Proposal for the assessment of steel truss reliability under fire conditions

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

niezawodność ; system szeregowy ; system równoległy ; analiza pożarowa ; wskaźnik niezawodności Hasofera-Linda ; reliability ; serial system ; parallel system ; fire analysis ; Hasofer-Lind reliability index

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

141-154

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

31.12.2015

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×