Szczegóły

Tytuł artykułu

Optymalizacja usytuowania żurawia samochodowego do wykonania montażu konstrukcji . = Optimization of the location of a car crane for performing the installation of the structure

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

organizacja montażu ; montaż prefabrykatów ; żuraw samochodowy ; organisation of the assembly ; installation of prefabricates ; a car crane

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

187-198

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

31.12.2015

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×