Szczegóły

Tytuł artykułu

Analiza powłok elementów betonowych zbrojonych stalą przy zastosowaniu mobilnego urządzenia NMR . = Analyzing of coatings on steel – reinforced concrete elements by mobile NMR

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

powłoka ; beton ; badania nieniszczące ; NMR ; grubość warstwy ; Coating ; Concrete ; Non-destructive Testing ; NMR ; Layer Thickness

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

65-82

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

31.03.2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×