Details

Title

Analiza zależności pomiędzy wynikami statystycznych i zmęczeniowych badań połączeń międzywarstwowych warstw mineralno-asfaltowych . = Analysis of the correlation between the static and fatigue test results of the interlayer bondings of asphalt layers

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2016

Issue

No 1

Authors

Keywords

połączenie międzywarstwowe mieszanek mineralno-asfaltowych ; trwałość zmęczeniowa ; Asphalt mixture interlayer bondings ; fatigue life

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

83-98

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

31.03.2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945

Source

Archives of Civil Engineering; 2016; No 1; 83-98
×