Szczegóły

Tytuł artykułu

Koncepcja Green BIM – inspiracje skandynawskie . = Green BIM concept – Scandinavian inspirations

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

innowacje ; Building Information Modelling ; budownictwo zrównoważone ; innovations ; Building Information Modelling (BIM) ; sustainable building

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

99-110

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

31.03.2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×