Szczegóły

Tytuł artykułu

Przegląd wybranych metod wspomagających podejmowanie decyzji w budownictwie . = Review of selected methods of supporting decision-making process in the construction industry

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

proces podejmowanie decyzji ; analiza wariantów ; wspomaganie decyzji ; case-based reasoning ; decision-making process ; variant analysis ; decision support methods ; case-based reasoning

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

111-126

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

31.03.2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×