Szczegóły

Tytuł artykułu

Harmonogramowanie pracy zasobów w przedsięwzięciu wieloobiektowym z zastosowaniem kryterium Koszt / Czas . = Scheduling of job resources in multiunit projects with the use of Time / Cost criteria

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych ; symulowane wyżarzanie ; flow shop ; optymalizacja ; wybór wykonawców ; construction projects scheduling ; simulated annealing ; flow-shop ; optimization ; contractor selection

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

143-158

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

31.03.2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×