Details

Title

Harmonogramowanie pracy zasobów w przedsięwzięciu wieloobiektowym z zastosowaniem kryterium Koszt / Czas . = Scheduling of job resources in multiunit projects with the use of Time / Cost criteria

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2016

Numer

No 1

Authors

Keywords

harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych ; symulowane wyżarzanie ; flow shop ; optymalizacja ; wybór wykonawców ; construction projects scheduling ; simulated annealing ; flow-shop ; optimization ; contractor selection

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

143-158

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

31.03.2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945
×