Szczegóły

Tytuł artykułu

Identyfikacja zakłóceń procesu inwestycyjnego podczas realizacji obiektu handlowego – case study . = Identification of the interference in the investment process during the realization of a shopping centre – a case study

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

proces inwestycyjny ; analiza ryzyka ; zdarzenia niepożądane ; planowanie inwestycji ; case study ; investment process ; risk analysis ; adverse events ; investment planning ; a case study

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

159-172

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

31.03.2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×