Szczegóły

Tytuł artykułu

Analiza kryteriów decyzyjnych w problemie wyboru systemu deskowań systemowych . = An analysis of the decisive criteria in formwork selection problem

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

deskowania systemowe ; kryteria decyzyjne ; porządkowanie kryteriów ; formwork selection ; selection criteria ; decision criteria ordering

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

185-196

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

31.03.2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×