Szczegóły

Tytuł artykułu

Beton samo-utwardzalny skażony siarczanem . = Self-curing concrete under sulfate attack

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

samoutwardzalny ; glikol polietylenowy ; siarczan ; trwałość ; beton ; Self-Curing ; Polyethylene Glycol ; Sulfate ; durability ; Concrete

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

3-18

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.06.2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×