Szczegóły

Tytuł artykułu

Ocena zmian mikrotekstury kruszywa grubego podczas symulowanego polerowania . = Evaluation of microtexture changes of coarse aggregate during simulated polishing

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

kruszywo grube ; mikrotekstura ; PSV ; analiza obrazu ; histogram wzmocnień ; coarse aggregate ; microtexture ; image analysis ; histogram of intensities ; PSV

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

19-34

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.06.2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×