Szczegóły

Tytuł artykułu

Badania nad mikrostrukturą kompozytów epoksydowo-cementowych . = Studies on the microstructure of epoxy-cement composites

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

cement ; kompozyty polimerowo-cementowe ; mikrostruktura ; modyfikacja ; polimer ; żywica epoksydowa ; cement ; epoxy ; polymer ; composite beams ; modification ; microstructure

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

101-113

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.06.2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×